column: Drukke start van het nieuwe schooljaar voor de coördinator

Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar staat ons altijd veel te doen, bijvoorbeeld: zorgen dat alle kinderen het informatieblad met de inschrijving krijgen voor dat schooljaar. Hierbij hoort ook dat de groepsmappen en presentielijsten up to date gemaakt moeten worden.


LEES VERDER

column: Kinderen betrekken bij het pedagogische klimaat

Als TSO-medewerkers volgen wij het pedagogische klimaat van de school, wat natuurlijk heel normaal is. Als TSO ben je immers een verlengstuk van de school: het is vrije tijd, maar de regels van school blijven gelden. De kinderen weten inmiddels dat de meeste schoolregels bepalend zijn.


LEES VERDER

Kleine tso-uitvoeringsorganisaties sterker met eigen administratiesysteem

Ook kleine uitvoeringsorganisaties hebben het moeilijk. Kleine uitvoeringsorganisaties die met TSO-ASSISTENT werken, kunnen het administratiesysteem naar de ouders toe presenteren in de eigen huisstijl. De uitvoeringsorganisatie versterkt hiermee de eigen identiteit en het professionele imago.


LEES VERDER

Het beleid rond eten en drinken op scholen is gehijacked

Het beleid rond Eten & Drinken op scholen is 'gehijacked' door de multinationals van de voedingsindustrie. Innovatie rond dit beleid op scholen in Nederland vindt voornamelijk plaats op congressen, bijeenkomsten en in onderonsjes van de hoge bazen.


LEES VERDER

TSO Netwerkdag Velsen 2014

Trainingsdag voor de beginnend en ervaren overblijfkracht en TSO-coördinator. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Aandachtspunten bij de begeleiding van schoolkinderen en motivatie, houding en groepsontwikkeling bij het team.


LEES VERDER

Vacatures voor overblijfmedewerkers en coördinatoren

Op de website van het Overblijf Magazine vindt u de nieuwste vacatures voor overblijfkrachten en TSO-coördinatoren in alle regio's van ons land.


LEES VERDER

Eerste gouden ster voor een Amsterdamse TSO

De Kinkerbuurtschool heeft als eerste Amsterdamse basisschool van TSO-voorbeeldschool een gouden ster voor de kwaliteit van het overblijven ontvangen. Het was groot feest op de school. Alle leerlingen mochten de uitreiking bijwonen.


LEES VERDER