Zijn er nog believers op de overblijf?

Het wel of niet geloven in Sinterklaas lijkt wat op de achtergrond geraakt door de Pietendiscussie.   LEES VERDER 

Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad

We moeten meer plantaardige producten eten, minder suiker, regelmatig peulvruchten eten en meer thee drinken.   LEES VERDER 

Duurzaam spelen

Sinterklaas zal weer gul zijn. Maar hoe duurzaam zal de speelgoedopbrengst blijken te zijn?   LEES VERDER 

Sinterklaas-stress

Het kan helpen als je accepteert dat de kinderen drukker zijn.   LEES VERDER 

Prestatiegericht bezig zijn

Als tso-medewerker kun je van de sportieve activiteiten van een kind of groepje de telling of de tijd bijhouden.   LEES VERDER 

Een blijk van waardering voor uw vrijwilliger

De Sinterklaastijd biedt de gelegenheid om met weinig middelen uw vrijwilligers een hart onder de riem te steken.   LEES VERDER 

Ander gedrag raakt ook de overblijf

Ook bij de overblijf zijn nu meer kinderen met ADHD, autisme, downsyndroom of andere problematiek.   LEES VERDER 

Afstemmen op kind met autisme spectrum stoornis (ASS)

Het gedrag van kinderen met ASS kenmerkt zich door problemen in de communicatie met anderen.   LEES VERDER 

Gaat het kabinet het geld voor de overblijf weer oormerken?

De staatssecretaris zegt dat de lumpsum-financiering geen vrijbrief is om geld aan iets anders uit te geven.   LEES VERDER 

De TSO-voorbeeldschool, een met een ster beloonde TSO

Heel veel scholen in Nederland steken heel veel energie in de aanpak van de tussenschoolse opvang.   LEES VERDER 

Kosten continurooster worden onterecht aan ouders berekend

Het gaat om een vrijwillige bijdrage, maar steeds meer scholen eisen geld.   LEES VERDER 

Breinprincipes voor de overblijf

Het brein is hot! Drie belangrijke inzichten over het brein die we kunnen toepassen op de overblijf.  LEES VERDER 

De tso-begroting voor 2016

Het najaar is standaard de periode waarin ook op schoolniveau begrotingen worden gemaakt voor het nieuwe kalenderjaar.   LEES VERDER 

Sinterklaasje, kom maar binnen!

Richt een ruimte specifiek in rond het Sinterklaasthema.   LEES VERDER 

Spelmateriaal met een visie

In de herfst en winter wordt er vaak meer binnen gespeeld. Tijd om eens goed te kijken naar het huidige spelmateriaal.   LEES VERDER