online versie
Overblijf Magazine
 
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
 
DOE DE ONLINE MINI-ENQUÊTE VOOR TSO-COÖRDINATOREN!
Je spant je dagelijks in voor een mooie overblijf voor de kinderen van jouw school. Toch verloopt alles misschien nog niet helemaal naar wens...
COÖRDINATIE Lees verder
 
DE GEVOLGEN VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) VOOR DE TSO
25 Mei vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming de oude Wet bescherming persoonsgegevens. Dit raakt de TSO...
ADMINISTRATIE Lees verder
 
EEN WINTERS SPELIDEE
Ken je bento al? Bento staat voor het aantrekkelijk aanbieden van een gevarieerde lunch...
SPELEN Lees verder
 
WAT IS BENTO?
Ken je bento al? Bento staat voor het aantrekkelijk aanbieden van een gevarieerde lunch...
ETEN EN DRINKEN Lees verder
 
HET SLECHT WEER PROGRAMMA
Heel veel kinderen vinden het heerlijk om ondanks slecht weer naar buiten te gaan. Als iedereen is voorbereid, is er veel meer mogelijk...
BEGELEIDEN Lees verder
 
WAT DOE JE ALS HET KIND EEN VUILTJE IN ZIJN OOG HEEFT?
Hoe dit kan gebeuren? De kinderen spelen met zand of krijgen soms een vliegje in hun oog...
KINDER-EHBO Lees verder
 
VRAAG JIJ KINDEREN OM DE OPLOSSING?
We helpen kinderen zelfstandiger worden door hen zoveel mogelijk om de oplossing te vragen en onze eigen ideeën even in te slikken...
BEGELEIDEN Lees verder
 
SPELEN MET BALLEN
Kinderen kunnen zelf of samen met de tso-medewerkers heel veel met ballen doen...
SPELEN Lees verder
 
VOLG HET OVERBLIJF MAGAZINE OP INSTAGRAM
Het magazine gaat nu ook leuke foto's uit ons magazine posten op Instagram. #tussenschoolse #overblijven #overblijf. Volg ons op Instagram!
OVERGEBLEVEN Lees verder
 
BINNEN OF BUITEN?
De winter geeft nu eenmaal zeer gevarieerd weer. En tja, wat doe je dan met de overblijf? Blijf je binnen met z’n allen of ga je toch naar buiten?
BEGELEIDEN Lees verder
 
HÉ, HOUD DAAR EENS MEE OP!
Voor we er erg in hebben trappen we in een valkuil. We roepen of schreeuwen naar kinderen vanaf een flinke afstand...
MOEILIJK GEDRAG Lees verder
 
EEN BEROEP OM TROTS OP TE ZIJN!
Je doet dit werk met plezier omdat...
OVERGEBLEVEN Lees verder
 
 
 
• Duizenden scholen in Nederland hebben een prachtige overblijf waar in totaal 70.000 medewerkers en coördinatoren vol overtuiging hun werk doen. Het Overblijf Magazine wil hen helpen de professionaliteit van hun overblijf waar mogelijk verder te verbeteren.
• De redactie van het Overblijf Magazine komt op voor de belangen van allen die als vrijwilliger werkzaam zijn in de TSO voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
 
 
OVERBLIJF MAGAZINE
Westerstraat 7 - 1015LT Amsterdam
020-6238459 - info@overblijf-magazine.nl
een initiatief van TSO-ASSISTENT, tso-administratie in een handomdraai
aanmelden - afmelden