online versie
Overblijf Magazine
 
EXTRA NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018
 
DE GEVOLGEN VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) VOOR DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG
Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp). Dit raakt ook de basisscholen en de TSO.
Lees verder
 
 
 
Duizenden scholen in Nederland hebben een prachtige overblijf waar in totaal 70.000 medewerkers en coördinatoren vol overtuiging hun werk doen. Het Overblijf Magazine wil hen helpen de professionaliteit van hun overblijf waar mogelijk verder te verbeteren.
 
 
OVERBLIJF MAGAZINE
Westerstraat 7 - 1015LT Amsterdam
020-6238459 - info@overblijf-magazine.nl
een initiatief van TSO-ASSISTENT, tso-administratie in een handomdraai
 
Extra nieuwsbrieven zoals deze worden hooguit 1 à 2 maal per jaar verspreid onder basisschool management en alleen indien de actualiteit hiertoe aanleiding geeft.
aanmelden - afmelden