Overblijf Magazine helpt bij uw afwegingen rondom Andere Schooltijden

De redactie van het Overblijf Magazine start een reeks artikelen over andere schooltijden en wil daarmee directie, MR en TSO ondersteunen.

  • Als je de media moet geloven dan is het continurooster de oplossing voor de organisatie van de lunchpauze. Maar op wie heeft dit allemaal effect? En is dit een verbetering?
  • Verbetering van de TSO vergt minder investering in tijd en moeite dan invoering van een ander rooster. Hoe verbeter je de TSO, indien dat nodig mocht zijn?
  • TSO is gunstig voor de leerprestaties van het kind, dit is algemeen bekend. Maar er zijn meer redenen om te kiezen voor TSO. Welke?
  • Overblijfmedewerkers worstelen met vragen n.a.v. geruchten over en experimenten met andere tijden op school. Hoe gaan zij en de school daarmee om?

 NAAR DE ARTIKELENREEKS