2 Juni is het Nationale Overblijfdag 2016!

Wil je de directeur en de leerkrachten van jouw school informeren over de Nationale Overblijfdag? Lees verder

De vrijwilligersregeling opnieuw onder de loep genomen

De Vaste Commissie voor OCW heeft op 11 april de voorstellen in de initiatiefnota voor de TSO besproken. Lees verder

Mini-enquête Spel & Spelen

5 Vragen over spelen op jouw TSO. Wil je ze beantwoorden? Leuk! Lees verder

Korte geschiedenis van overblijven en schooltijden

Het oorspronkelijke begrip 'continurooster' is tengevolge van een intensieve besturenlobby verworden. Lees verder

Toekomst van de TSO

De schooltijden veranderen. U krijgt een inkijkje in deze materie, de gevolgen ervan voor de TSO en voor het kind. Lees verder

Schoolpleinspelletjes van vroeger en nu

Geweldig hoe vroeger op het plein gespeeld werd. Dit kunnen we nog steeds doen! Lees verder

De confronterende ik-boodschap

Een prettige manier om ongewenst gedrag te begrenzen die beide partijen in hun waarde laat. Lees verder

Emoties Erkennen

Hoe goed ben jij in het accepteren van gevoelens van kinderen? Lees verder

Lunchtijd met de Schijf van Vijf

Zal de warme gezonde lunch worden ingevoerd op de basisschool? Lees verder

Spelen met apps tijdens de TSO

Over goede apps en apps met speelwaarde. Lees verder

Het goede voorbeeld

Weet dat de "radar" van het kind onbewust veel waarneemt. Veel meer dan wij denken! Lees verder

Wat mag? Wat kan!

Aan wat niet mag bij spelen wordt dikwijls meer aandacht besteed dan aan wat wél mag. Lees verder

Valkuilen en kwaliteiten

"Dat ga ik echt niet opruimen hoor, doe het lekker zelf, jij bent m’n moeder niet!" Lees verder

Agenda Regionale TSO Netwerkdagen voor Coördinatoren

• 15 juni 2016: Regio Zuid-Holland
• 27 sept 2016: Regio Rotterdam
Lees verder