online versie
Overblijf Magazine
 
EXTRA NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018
 
NIEUWE FINANCIËLE REGELINGEN VOOR DE TSO!

Er is goed nieuws voor de TSO in het algemeen en vrijwilligers in het bijzonder!

  • Vanaf 2019 is een hogere vergoeding voor vrijwilligers mogelijk, tot €170 per maand en €1700 per jaar!
  • Vanaf 1 november a.s. kunnen tso-organisaties en scholen in aanmerking komen voor een gratis VOG voor hun vrijwilligers!
  • Voor 2019 is € 25,99 per leerling t.b.v. de TSO opgenomen in het begrotingsmodel.
Lees verder
 
 
Duizenden scholen in Nederland hebben een prachtige overblijf waar in totaal 60.000 medewerkers en coördinatoren vol overtuiging hun werk doen. Het Overblijf Magazine wil hen helpen de professionaliteit van hun overblijf waar mogelijk verder te verbeteren.
 
 
OVERBLIJF MAGAZINE
Westerstraat 7 - 1015LT Amsterdam
020-6238459 - info@overblijf-magazine.nl
een initiatief van TSO-ASSISTENT, tso-administratie in een handomdraai
 
Extra nieuwsbrieven zoals deze worden hooguit 1 à 2 maal per jaar verspreid onder basisschool management en alleen indien de actualiteit hiertoe aanleiding geeft.
aanmelden - afmelden