Wiebes: Naheffing op vergoeding overblijfmoeders is terecht en boetes worden niet ingetrokken

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer. De strekking is dat de naheffing bij de getroffen scholen op de vergoedingen aan overblijfmoeders terecht is en de opgelegde boetes niet zullen worden ingetrokken.

Deze antwoorden ervaren wij als teleurstellend.


LEES VERDER

Wiebes wijst op de noodzaak van een deugdelijke overblijfadministratie

Als de schoolbesturen gebruik willen maken van de fiscale vrijstelling, dan zal in de financiële administratie een deugdelijke vastlegging moeten plaatsvinden waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling.


LEES VERDER

De TSO-begroting

Het vergoedingenstelsel wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, zodat de scholen weten op welke financiële middelen zij mogen rekenen en welke zaken zij hiermee dienen te bekostigen.


LEES VERDER

De groep volgers bij het pesten

Pesten is en blijft een moeilijk onderwerp. Wat doe je met het gepeste kind en wat doe je met de pesters? En wat doe je met de volgers? Zowel de pester als het gepeste kind zitten in een vicieuze cirkel die bewust of onbewust door de volgers in stand wordt gehouden.


LEES VERDER

Spelontwikkeling en tussenschoolse opvang

Vanaf de geboorte is het spel in ontwikkeling. Het spel van een baby, als kijken en grijpen naar materialen, veranderd stap voor stap. Materialen worden op veel verschillende manieren uitgeprobeerd, zoals bijvoorbeeld een toren bouwen en vervolgens omgooien. Langzaam aan ontstaat er een ontspannen fantasierijk samenspel.


LEES VERDER

Herfstactiviteiten & een schoon plein

Vandaag zag ik de eerste eikels op ons schoolplein en gezien het weer verwacht ik nog meer natuurlijk afval op ons plein. Door het invoeren van een simpele activiteit, kunt u meerdere vliegen in één klap slaan: Een buitenactiviteit voor kinderen & een opgeruimd schoolplein.


LEES VERDER

Beweegplezier op de TSO

Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Stilzitten moeten ze leren, bewegen niet. Waarom laten we ze dan toch zoveel stilzitten? Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen.


LEES VERDER

Beelden van de overblijf

We hebben een beeld, een idee, van ons eigen handelen. Bijvoorbeeld hoe wij omgaan met de kinderen tijdens de overblijf. Je bent daar tevreden over of je denkt misschien: ‘Hoe zou een ander dat nu doen?’ of ‘Hoe kom ik eigenlijk over bij de kinderen, hoe kijken die naar mij?’


LEES VERDER