Wiebes: Naheffing op vergoeding overblijfmoeders is terecht en boetes worden niet ingetrokken

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer. De strekking is dat de naheffing bij de getroffen scholen op de vergoedingen aan overblijfmoeders terecht is en de opgelegde boetes niet zullen worden ingetrokken.

Deze antwoorden ervaren wij als teleurstellend.


LEES VERDER

Wiebes wijst op de noodzaak van een deugdelijke overblijfadministratie

Als de schoolbesturen gebruik willen maken van de fiscale vrijstelling, dan zal in de financiële administratie een deugdelijke vastlegging moeten plaatsvinden waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden van de vrijwilligersregeling.


LEES VERDER