online versie
Overblijf Magazine
 
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017
 
VERRUIMING VRIJWILLIGERSVERGOEDING
Aan vrijwilligers kan momenteel maximaal €1500 per jaar aan onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag zal door het nieuwe kabinet worden verhoogd tot €1700.
BELASTING & FINANCIËN Lees verder
 
MEER GELD BESCHIKBAAR VOOR PROFESSIONELE OVERBLIJFKRACHTEN?
Dit meldt een grote krant. Maar wanneer ben je professioneel? En wat voor scholing is dan nodig?
BELASTING & FINANCIËN Lees verder
 
DE BEKOSTIGING VAN DE TSO
Er is € 25,61 per leerling bedoeld voor deskundigheidsbevordering van de tso-medewerkers en de organisatie van de TSO.
BELASTING & FINANCIËN Lees verder
 
GEVOLGSCHADE VAN ADHD BEPERKEN
Probeer altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van de wijsheid van kinderen. Vraag het kind: Wat moet ik vooral wel/niet doen zodat het goed met je gaat?
MOEILIJK GEDRAG Lees verder
 
KINDERGEBIT EN SUIKER
Waarom we vaker zullen gaan water pimpen en thee zetten ...
GEZONDHEID Lees verder
 
SPELEN MET DE MATERIALEN IN DE RUIMTE
Maak samen met de kinderen een grote kring in de ruimte. Geef aan dat we samen iets gaan bouwen van de materialen om ons heen.
Spelen Lees verder
 
KIND, AANDACHT EN SPEL
Door dit te lezen en verdien je een compliment en een nog groter compliment als je hier mee aan de slag gaat ...
Spelen Lees verder
 
EEN GEZONDE BOTERHAM KNUTSELEN
Met lijm, papier, patroon van een boterham en supermarkt folders knutselen aan bewustworden van gezonde voeding.
KNUTSELEN Lees verder
 
GOED VOORBEELDGEDRAG DOET VOLGEN
Naast voeding is een gezonde overblijfvoorziening afhankelijk van aandacht voor bewegen, gewicht, veiligheid én goed voorbeeldgedrag.
GEZONDHEID Lees verder
 
SPELEN IS GEZOND
Ga met de kinderen in de kring staan en laat de kinderen zelf benoemen waarom spelen gezond is.
GEZONDHEID Lees verder
 
PLANNEN MAKEN VOOR EEN GEZONDE LUNCH
Veel overblijfkrachten vinden dat de lunch op school best gezonder mag. Zet ‘een gezonde lunch’ eens op de agenda.
GEZONDHEID Lees verder
 
WERVINGSACTIE NIEUWE TSO-MEDEWERKERS
Voldoende tso-vrijwilligers vinden is soms een lastige opgave. Lees de 8 tips voor een goede advertentie.
COÖRDINATIE Lees verder
 
AGENDA REGIONALE COÖRDINATOREN NETWERKDAGEN
• 8 nov. 2017: Breda
  Lees verder
 
 
• Duizenden scholen in Nederland hebben een prachtige overblijf waar in totaal 70.000 medewerkers en coördinatoren vol overtuiging hun werk doen. Het Overblijf Magazine wil hen helpen de professionaliteit van hun overblijf waar mogelijk verder te verbeteren.
• De redactie van het Overblijf Magazine komt op voor de belangen van allen die als vrijwilliger werkzaam zijn in de TSO voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
 
 
OVERBLIJF MAGAZINE
Westerstraat 7 - 1015LT Amsterdam
020-6238459 - info@overblijf-magazine.nl
een initiatief van TSO-ASSISTENT, tso-administratie in een handomdraai
aanmelden - afmelden