niet goed leesbaar?
webversie hier

+++ PERSBERICHT +++

voor de tweede keer in Nederland

Nationale Overblijfdag 2 juni 2016

de dag waarop de overblijfmedewerkers van de basisscholen in het zonnetje worden gezet!

Voor het tweede opeenvolgende jaar lanceert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. De dag waarop de ruim 70.000 vrijwillige medewerkers in de TussenSchoolse Opvang (TSO) erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvertjes dagelijks.

De eerste donderdag van juni is Nationale Overblijfdag

Alle basisscholen in Nederland wordt gevraagd om donderdag 2 juni 2016 op eigen, creatieve wijze aandacht te schenken aan het werk van tso-medewerkers. Waardering voor de inzet van deze mede- werkers mag door betrokkenen in de school met nadruk worden getoond. Kinderen kunnen bijvoorbeeld met elkaar of met de ouders iets tekenen of knutselen ter aanbieding aan het overblijfteam. De directeur van de school of stichtingbestuurder kan haar visie op de TSO presenteren, een cursus cadeau doen of een taart bestellen. En verwijs vooral ook naar www.facebook.com/nationaleoverblijfdag.

Het Overblijf Magazine initieert en ondersteunt

Het Overblijf Magazine wil scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden prikkelen om de Nationale Overblijfdag voortaan jaarlijks met enthousiasme te vieren en zal ideeën voor de invulling ervan aanreiken. Op de site van het Overblijf Magazine worden downloads beschikbaar gesteld zoals het logo, taartprint, placemats en ander materiaal om de dag een feestelijke tintje te geven.

Meer waardering voor overblijfmedewerkers

Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school. Het begeleiden van kinderen in de TSO is een vak apart. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De TSO dient een maatschappelijk belang: Niet alleen draagt het bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede TSO heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag.

Veel taken in zeer korte tijd

De lunchpauze is vrije tijd en mag losser zijn dan de lestijd, maar het mag ook geen chaos worden. In een relatief zeer kort tijdbestek zien tso-medewerkers er op toe dat kinderen in een prettige sfeer voldoende eten en drinken. Zij begeleiden kinderen bij het binnen- en buitenspel. Tonen interesse, helpen en ondersteunen waar nodig, hebben een luisterend oor. Er worden regels gehanteerd zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Er is contact met collega tso-medewerkers, leerkrachten, tso-coördinator en soms ook met ouders. Ze zorgen dat het lokaal of de lunchruimte netjes wordt achtergelaten. Tot slot hoort ook het hanteren van veiligheidsprotocollen tot hun taak.

Gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen

Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. Onze indruk is dat dit vaak beter mag worden gezien en gewaardeerd. Een goed gefaciliteerde en ingebedde TSO is een visitekaartje voor de school.

Zie voor meer informatie het Overblijf Magazine
tsodag.overblijf-magazine.nl
facebook.com/nationaleoverblijfdag

+++ EINDE PERSBERICHT +++

meer informatie — niet voor publicatie

download het persbericht in PDF-formaat
Sheila Hoogeland - sheila@overblijf-magazine.nl - 06 5576 5250
Saskya Wiegel - saskya@overblijf-magazine.nl - 06 4983 6927
Nettie Kramer - nettie@overblijf-magazine.nl - 06 1279 7669