online versie
Overblijf Magazine
 
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019
Stuur deze nieuwsbrief door aan een collega!
 
RISICOVOL LATEN SPELEN, DURF JIJ HET AAN?
Hebben jullie afspraken over risicovol spel en het gebruik van materialen? Zijn er afspraken over met de verschillende collega's in het gebouw?
SPELEN Lees verder
 
GELUKSMOMENTJES TIJDENS HET OVERBLIJVEN
Je kunt je richten op de negatieve situaties of op de positieve. Hoe zit het met jouw geluksmomentjes, had jij er vijf keer meer dan negatieve momenten?
BEGELEIDEN Lees verder
 
ESCAPE JE MEE?
Het maken van een escape-spel kan stukje voor stukje. Daardoor is het zeer geschikt voor de oudere kinderen op de tussenschoolse opvang.
SPELEN Lees verder
 
WIJ MOGEN HET NIET WETEN
Wat is er toch aan de hand met dit meisje? Wat kan je doen? Je hebt de juf om hulp gevraagd. Zij zegt dat ze het niet kan delen. Privacygevoelige informatie.
MOEILIJK GEDRAG Lees verder
 
TECH NO LOGIE
Kijk eens mee over de schouder van kinderen bij het gebruik van TikTok. Ze vinden het vaak leuk om te vertellen welke filmpjes ze maken.
KUNST EN CULTUUR Lees verder
 
EEN GOUDEN STER IN HARDERWIJK
Al binnen het eerste jaar dat TSO CLUB de overblijf verzorgt voor De Brug in Harderwijk heeft ze het keurmerk TSO-voorbeeldschool op zak.
OVERGEBLEVEN Lees verder
 
DE GESALARIEERDE TSO-COÖRDINATOR
Misschien ben je ooit begonnen als vrijwilliger. Na zoveel jaar in de TSO heb je een schat aan ervaring opgedaan en ben je gegroeid in je vak.
COÖRDINATIE Lees verder
 
WAT HEB JIJ ONTDEKT IN DE VAKANTIE?
De kinderen zijn met vakantieverhalen terug naar school. En hoe leuk is het om dit te gebruiken in een spel?
SPELEN Lees verder
 
PRIJSWINNENDE SCHOLEN!
We kregen dit jaar meer leuke foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag dan vorig jaar. Het was te zien dat vooral medewerkers (en niet zozeer de kinderen) centraal stonden.
NATIONALE OVERBLIJFDAG Lees verder
 
JE BENT DE ENIGE DIE NAAR MIJ LUISTERT
De tranen rollen over zijn wangen. Ze mag een arm om hem heen slaan. Dan snikt hij: "Je bent de enige op de hele school die naar mij luistert."
NATIONALE OVERBLIJFDAG Lees verder
 
AGENDA INSPIRATIEDAGEN VOOR COÖRDINATOREN
• Velserbroek/Haarlem, 7 november 2019
  Lees verder
 
 
• Duizenden scholen in Nederland hebben een prachtige overblijf waar in totaal 60.000 medewerkers en coördinatoren vol overtuiging hun werk doen. Het Overblijf Magazine wil hen helpen de professionaliteit van hun overblijf waar mogelijk verder te verbeteren.
• De redactie van het Overblijf Magazine komt op voor de belangen van allen die als vrijwilliger werkzaam zijn in de TSO voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
 
 
OVERBLIJF MAGAZINE
Westerstraat 7 - 1015LT Amsterdam
020-6238459 - info@overblijf-magazine.nl
een initiatief van TSO-ASSISTENT, tso-administratie in een handomdraai
aanmelden - afmelden